Spanielien metsästyskoe

Spanieliliiton alaisilla roduilla voi harrastaa aktiivisesti myös metsästystä. Spanielien metsästyskoe on aito metsästystapahtuma, jossa voi käydä testaamassa koiransa toimintatason. Spanieliliiton alaiset yhdistykset järjestävät kokeita ja koulutustapahtumia, joihin kannattaa käydä tutustumassa. Cockerspanielit ry:n sivuilta (linkki alla) löytyy lajista lisätietoa sekä mm. koulutusohje ylösajavalle ja noutavalle metsästyskoiralle.

SPME-, SPME-V, ja Vesityökokeiden koepöytäkirjojen ja koirakohtaisten lomakkeiden rotujärjestökappaleet (Suomen Spanieliliiton alaisten rotujen osalta) toimitetaan osoitteeseen: Tiina Karlström, Honkakuja 15 B, 90460 Oulunsalo.

Linkki: Koesäännöt http://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/media/spme_saannosto_1.5.2014_-_0.pdf

20.8.2014 Kennelliitossa on hyväksytty läpikäydyt päivitysmuutokset. Tarkennukset (eye-wipe ja haavakko) on hyväksytty SPME-tuomareiden päivillä (maaliskuu 2014 Kempele) (2) esitys mennyt Kennelliittoon Spanieliliiton hallituksen kautta. Asia vahvistettu SKL:stä vasta 18.8 koska Koe- ja Kilpailutoimikunta ei kokoonnu kesällä. Mikään säännöissä ei koiran vaadittavan osaamisen osalta muutu, vaan sääntöihin tuli pari kaivattua tarkennusta koiran arvosteluun liittyen. Ao. kohdat on erikseen kirjattu Kennelliiton sivuilta (linkki yllä) löytyvään sääntöjen ohjeosaan.

Linkki: Metsästyskoekalenteri ja yleinen metsästysinfo http://www.cockerspanielit.net/WWW/index.php/harrastukset/metsaestys

Uudet koelomakkeet on toimitettu Showlinkiin heinäkuun alussa ja ovat siitä lähtien olleet tilattavissa sieltä. Metsästyskoetoimikunta järjesti uuden lomakekokonaisuuden (myös painatuksen) joten hinta ei ole muuttunut. Eli uusi maastokortti, SPME-arvostelulomake sekä vesityön arvostelulomake ovat tilattavissa kuten aiemmin. Huom! Showlinkissä on edelleen vesityön arvostelulomake väärällä nimellä ("SPME-V vesilintulomake"). Kaikki lomakkeet sekä maastokortti maksavat edelleen 90 snt/kpl. Linkki showlinkiin:
http://kauppa.showlink.fi/tuotteet/lomakkeet/kokeet--trials/metsästys/150004/


Koelomake http://cockerspanielit.net/WWW/files/SPME_Koelomake.pdf

Vesityökokeen koirakohtainen lomake http://cockerspanielit.net/WWW/files/SPME-VESITYKOE_koirakohtainen_koelomake.pdf

Sääntömuutoksen siirtymäkauden erityisohjeet ym. info harrastajille on koottu Spanieli-lehteen 1/2014.

Siirtymäkauden vesityövaatimus:

Koirien, jotka ovat saavuttaneet ennen 1.5.2014 SPME-V kokeessa 3 vesityöpistettä tai vastaavasti suorittaneet vanhamuotoisen vesityökokeen 3 pisteen arvoisesti, tulos rinnastetaan uusimuotoisen vesityökokeen hyväksytysti suorittamiseen. Jos koiralle ei ole mahdollisuutta osoittaa em. pisteitä niin koiran on suoritettava Vesityökoe hyväksytysti, jotta se voi osallistua SPME-kokeeseen.

VOI-luokkaan ei tarvita erillistä suoritusta. Vesityökoe (hyväksytty/hylätty) tarvitaan ainoastaan kokeeseen pääsemiseen.