Jalostus

Spanieliliiton alaisten rotujen jalostuksen ohjauksesta vastaavat rotujärjestön jäseninä olevat, rotuaharrastavat yhdistykset yhdessä Spanieliliiton kanssa. Suomen Spanieliliitto toimii alaistensa rotujen rotujärjestönä ja vastaa toiminnasta Suomen Kennelliitolle.

Ohjeet jalostustoimikunnille