Jalostustoimikunnat tiedottavat

Sussexinspanielin rotukohtainen PEVISA-ohjelma jatkuu seuraavasti:

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla lonkkakuvauslausunto sekä voimassa oleva silmätarkastuslausunto. Silmätarkastuslausunto ei saa astutushetkellä olla 24 kk vanhempi.

OHJELMA ON VOIMASSA 1.2.2014 – 31.12.2014.