Fieldspanieli

Jalostustoimikunnan kotisivu ja pentuvälitys 

Rotumääritelmä

Fieldspanielit ry

Fieldspanieli on Englantilainen rotu. Ensimmäinen fieldi tuotiin Suomeen vuonna 1972. Sen jälkeen tuontikoiria on ollut muutamia Ruotsista ja Englannista sekä yksi USA:sta. Rodun kasvattajamäärä on pieni ja pentueita syntyy vuosittain vain 2-5.

Kuva: Minna Haapanen 

Ulkonäkö

Spanielina fieldi on keskikokoinen, säkäkorkeus noin 45 cm. Kokoeroja esiintyy runsaasti. Se on korkeuttaan pidempi. Yleisvaikutelmaltaan tasapainoinen, jalo ja ryhdikäs. Rakenteeltaan toiminnallinen ja kestävä. Fieldspanieli on ulkonäöltään "perusspanieli", siinä ei ole mitään liioiteltua. Yleisin väri on maksanvärinen (ruskea, liver), jonkin verran on syntynyt myös mustia ja muutama roan-värinen sekä muutama liver-roan värinen pentu. 

Ominaisuudet

Fieldspanieli on erinomainen perhekoira, metsästys- tai lenkkikaveri, ui mielellään eikä pelkää huonoakaan keliä. Turkki on helppohoitoinen, kotikoiralla yleensä vain hieman siistimistä vaativa, näyttelyyn mentäessä se on trimmattava . Luonteeltaan fieldspanieli on ystävällinen, mutta usein hiemän etäinen vieraita ihmisiä kohdatessaan. Rotumääritelmän mukaan se on epätavallisen oppivainen ja mukautuva, toimelias, herkkä ja itsenäinen. Se on erittäin miellyttämishaluinen isännälleen tai emännälleen ja tästä syystä melko helppo kouluttaa. Sen rotuominaisuuksiin kuuluu myös, että se ei juurikaan hauku. Aikuiseksi sekä mieleltään, että ulkonäöltään fieldspanieli kehittyy myöhään, ollen aikuinen koira vasta 3-4 vuotiaana.

Terveys

Rotu on melko terve. Se kuuluu PEVISAAn, joka tarkoittaa mm, että jalostukseen käytettävät koirat on lonkkakuvattava ja niiden silmät on tutkittava ennen astutusta. Lonkkakuvauksissa on tullut esille vain muutamia D- tai E-tuloksen saaneita. Silmäsairauksia, HC tai RD, on muutamalla koiralla, mutta mitään ongelmaa ei kummastakaan ole tälle rodulle muodostunut.