REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE, SUOMEN SPANIELILIITTO RY

1) Rekisterinpitäjä
Suomen Spanieliliitto – Finlands Spanielförbund ry

2) Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Yhteyshenkilönä toimii yhdistyksen jäsensihteeri,  sähköposti: jasensihteeri(at)spanieliliitto.fi. Jäsensihteerin yhteystiedot on julkaistu yhdistyksen virallisilla kotisivuilla.

3) Rekisterin nimi
Jäsentietorekisteri

4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Ylläpitää tietokantaa, jonka mukaan yhdistyksen jäsenlehti Spanieli-lehti postitetaan Suomen Spanieliliitto ry:n jäsenyhdistysten henkilöjäsenille sekä varmistetaan henkilöjäsenyys liiton jäsenyhdistyksessä muun muassa tuomarikoulutuksia varten.

5) Rekisterin tietosisältö
Tietokannoissa säilytetään jäsenyhdistysten jäsenten nimet, osoitetiedot sekä tieto siitä, minkä jäsenyhdistyksen tai -yhdistyksien jäseniä he ovat. Lisäksi merkitään yhdistyskohtaisesti jäsenyyden tyyppi, jos tieto on toimitettu.

6) Rekisterin tietolähde
Tiedot rekisteriin saadaan Suomen Spanieliliiton jäsenyhdistyksiltä, jotka toimittavat jäsentiedot suoraan Spanieliliiton jäsensihteerille.

7) Tietojen säännönmukainen luovutus
Rekisterin tiedot luovutetaan jäsenlehden painotalolle jäsenlehtien postitusta varten. Tietoja käytetään vain Suomen Spanieliliiton tarpeisiin ja tarkoituksiin, eikä niitä luovuteta muille kolmansille osapuolille kuin painotalolle. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8) Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä säilytetään tallennettuna tietosäilöön, jossa se ei ole internetin tai muun tietoverkon kautta käsiteltävissä. Rekisteriä ylläpitää ja säilyttää Suomen Spanieliliitto ry:n jäsensihteeri eikä siihen ole pääsyä muilla henkilöillä. Rekisteriin pääsy on suojattu henkilökohtaisella tunnuksella ja salasanalla.

9) Tarkastusoikeus
Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsentietorekisteriin. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.

10) Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus vaatia jäsentietorekisteriin merkittyjen tietojen korjaamista. Ensisijaisesti tietojen korjaaminen tulee kuitenkin tehdä alkuperäisen tiedon haltijan rekisteriin eli Suomen Spanieliliitto ry:n jäsenyhdistyksen rekisteriin.

11) Rekisteriselosteen muuttaminen
Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa rekisteriselostetta.

Tampereella 11.01.2022
Suomen Spanieliliitto ry
Hallitus