TOKO

TOTTELEVAISUUSKOE (TOKO)

TOKO5-pienin.jpg
IMG_3711-pieni.jpg
TOKO2-scaled.jpg
Oukki-agi-hyppy-2.jpg

 

SUOMEN SPANIELILIITON TOKO-MESTARUUSKOKEEN SÄÄNNÖT   

(voimassa 1.1.2017 alkaen),

Mestaruuskokeessa noudatetaan voimassa olevia tottelevaisuuskokeen sääntöjä.

JÄRJESTÄMINEN

Kokeen järjestää edellisen vuoden mestarin yhdistys. Järjestävä yhdistys pyytää ensin Suomen Spanieliliitolta lupaa kokeen järjestämiseksi ja luvan saatuaan anoo kokeen ja lähettää sitten kokeen täydelliset tiedot Suomen Spanieliliitolle. Anomuksessa on mainittava, että koe on Suomen Spanieliliiton toko-mestaruuskoe.

Jos ko. yhdistys ei jostain syystä pysty tai halua koetta järjestää, on sen hyvissä ajoin ennen kokeen anomisajan määräaikaa tehtävä esteestä ilmoitus Suomen Spanieliliiton hallitukselle, joka myöntää järjestämisluvan toiselle yhdistykselle.

TUOMARIT

Kokeen tuomarin/tuomarit kutsuu järjestävä yhdistys.

KILPAILUOIKEUS

Mestaruudesta voivat kilpailla kaikki ryhmien 8.2 ja 8.3 rodut. Koiran omistajan tai ohjaajan on kuuluttava johonkin Suomen Spanieliliiton jäsenkerhoon.

MESTARUUDEN  RATKAISU

Mestaruudesta kilpaillaan koemuodon korkeimmassa luokassa (EVL). Jos siihen luokkaan ei ole ilmoitettu koiria tai kilpailevat koirat ovat jääneet ilman palkintosijaa, mestaruuden voittaa seuraavaksi korkeimmassa luokassa (VOI) kilpaileva, palkintosijan saavuttanut koira.

JOUKKUEKILPAILU

Kokeessa voidaan kilpailla myös joukkuemestaruudesta eri yhdistysten välillä. Samasta yhdistyksestä voi olla useampi joukkue. Koirat joukkueisiin pitää nimetä ennen kokeen alkua. Joukkueisiin osallistuvien koirien määrä on kolme/joukkue. Kaksi koirista pitää olla kahden alemman luokan kilpailijoita ja yksi jommassakummassa ylemmässä luokassa kilpaileva koira (esim. 1 alo, 1 avo ja 1 evl). Nimettyjen koirien tulokset lasketaan yhteen kokeen loputtua ja eniten pisteitä saanut joukkue voittaa.

TOKO3-pieni.jpg
TOKO7-midi.jpg
TOKO6-midi-2.jpg
TOKO7-kopio-.jpg