Yhdistys

SUOMEN SPANIELILIITTO

Suomen Spanieliliitto on Suomen Kennelliiton alainen koko maan kattava rotujärjestö, joka on perustettu v. 1964. Spanieliliitolla ei ole henkilöjäseniä, vaan jäseninä ovat alueelliset spanielikerhot sekä rotuyhdistykset, joita on tällä hetkellä yhteensä 25 kpl.

Suomen Spanieliliittoon kuuluvia rotuja on 10 kpl: amerikanvesispanieli, barbet, clumberinspanieli, fieldspanieli, irlanninvesispanieli, kooikerhondje, sussexinspanieli, venäjänspanieli, viiriäiskoira sekä friisinvesikoira.

Spanielirotuihin kuuluvat myös amerikancockerspanieli, cockerspanieli, englanninspringerspanieli ja walesinspringerspanieli. Näillä roduilla on omat rotujärjestönsä:  Amerikancockerspanielit ry, Cockerspanielit ry ja Springerspanielit ry.

Rotujärjestömme järjestää vuosittain erikoisnäyttelyn kaikille spanieli- ja vesikoiraroduille pyrkien saamaan tuomareiksi erikoisasiantuntijoita kunkin rodun alkuperämaasta. Mittavan määrän koiria keräävä päänäyttely järjestetään aina kesäaikaan. Yhdistysten näyttely- ja koetoiminta on myös vilkasta. Aluekerhojen toimintaan kuuluvat kerhoillat, joihin usein kutsutaan asiantuntijoita luennoimaan koiraväkeä kiinnostavista aiheista. Koirien koulutus ja trimmauskurssit sekä uusien koiranomistajien opastaminen ovat myös kerhojen ohjelmassa.

Jalostustoimikuntien tehtävänä on antaa jalostusneuvontaa pentuetta suunnitteleville kasvattajille, välittää tietoja koiran hankintaa harkitseville odotettavissa olevista ja tarjolla olevista pentueista, pitää ajan tasalla PEVISA  (Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) ja JTO (Jalostuksen tavoiteohjelma) sekä seurata harrastamiensa rotujen kehitystä niin meillä kuin muualla maailmassa. Jalostustarkastuksia pidetään tarpeen vaatiessa. Muutamat rotuyhdistykset julkaisevat näyttely- ja koearvostelut kerran vuodessa ilmestyvässä vuosikirjassaan. Pentuvälitys kuuluu jalostustoimikunnan tehtäviin.
Yhdistyksen säännöt
Suomen Spanieliliitto – Finlands Spanieliförbund ry. säännöt avautuvat erilliseen ikkunaan seuraavasta linkistä: SSL Säännöt.